Liczba odwiedzin strony: 38923 Osób na stronie: 1
 

Bińczycki Radosław. Kancelaria notarialna

 
Dziennik Ustaw 2004 Nr 190 poz. 1950 - Zm.: rozporządzenie w sprawie ustanowienia Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa agencją płatniczą, której udziela się warunkowej akredytacji
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 27 sierpnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa agencją płatniczą, której udziela się warunkowej akredytacji (Dz. U. z dnia 31 sierpnia 2004 r.) Na podstawie art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 30 lipca 2003 r. o uruchamianiu środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej (Dz. U. Nr 166, poz. 1611 oraz z 2004 r. Nr 42, poz. 386 i Nr 93, poz. 890) zarządza się, co następuje: § 1.  W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie ustanowienia Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa agencją płatniczą, której udziela się warunkowej akredytacji (Dz. U. Nr 101, poz. 1030) wprowadza się następujące zmiany:   1)   po § 2 dodaje się § 2a w brzmieniu: "§ 2a.  Zakres warunkowej akredytacji udzielonej Agencji obejmuje również realizację następujących zadań w ramach Wspólnej Polityki Rolnej: 1)   ewidencję wniosków o przyznanie renty strukturalnej; 2)   ewidencję wniosków i dokumentów dotyczących pomocy finansowej na rynku przetworów owocowych i warzywnych; 3)   weryfikację zgodności danych zamieszczanych we wnioskach określonych w pkt 1-2 i w § 2 pkt 2; 4)   autoryzację płatności bezpośrednich do gruntów rolnych oraz płatności z tytułu wsparcia działalności rolniczej na obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania.";   2)   § 3 otrzymuje brzmienie: "§ 3. 1.   Akredytacji, o której mowa w § 2, udziela się na okres od dnia 1 maja 2004 r. do dnia 30 listopada 2004 r. 2.   Akredytacji, o której mowa w § 2a pkt 1-3, udziela się na okres od dnia 15 lipca 2004 r. do dnia 30 listopada 2004 r. 3.   Akredytacji, o której mowa w § 2a pkt 4, udziela się na okres od dnia 31 sierpnia 2004 r. do dnia 30 listopada 2004 r.";   3)   w załączniku do...
Monitor Polski 1997 Nr 47 poz. 457 - Nadanie orderów
POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 28 kwietnia 1997 r. o nadaniu orderów. (M.P. z dnia 1 sierpnia 1997 r.) Rej. 79/97 Na podstawie art. 44 ustawy konstytucyjnej z dnia 17 października 1992 r. o wzajemnych stosunkach między władzą ustawodawczą i wykonawczą Rzeczypospolitej Polskiej oraz o samorządzie terytorialnym (Dz. U. Nr 84, poz. 426 z późniejszymi zmianami) oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, poz. 450), na wniosek Prezesa Rady Ministrów, zaopiniowany przez Kapitułę Orderu Odrodzenia Polski, odznaczeni zostają: za wybitne zasługi dla kultury polskiej, za osiągnięcia w twórczości literackiej KRZYŻEM WIELKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI 1. Rusinek Michał s. Piotra, za wybitne zasługi w działalności na rzecz rozwoju służby zdrowia oraz opieki zdrowotnej: KRZYŻEM KOMANDORSKIM Z GWIAZDĄ ORDERU ODRODZENIA POLSKI 2. Korniak Antoni s. Marcina, KRZYŻEM OFICERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI 3. Czaplewski Stanisław s. Stanisława, 4. Jędrzejczyk Waldemar s. Maksymiliana, KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI 5. Jackowska Dorota c. Kazimierza, 6. Kustra Edward s. Macieja, 7. Mróz Maciej s. Stanisława, 8. Strusiewicz Janusz s. Kazimierza, za wybitne zasługi dla rozwoju gospodarki narodowej: KRZYŻEM KOMANDORSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI 9. Śmieszek Zbigniew s. Mieczysława, KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI 10. Adamski Stanisław s. Edwarda, 11. Obert Władysław s. Antoniego, 12. Szelejewski Wiesław s. Jana, 13. Wawrzyniak Henryk s. Czesława, 14. Wieluński Jan s. Władysława, za wybitne zasługi w pracy naukowo-badawczej w dziedzinie ergonomii: KRZYŻEM KOMANDORSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI 15. Ćwirko Halina c. Jana, KRZYŻEM OFICERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI 16. Pacholski Leszek s. Edmunda, za wybitne osiągnięcia w pracy artystycznej 17....
KRS 0000269630 - ZWIĄZEK ZAWODOWY PRACOWNIKÓW STRAŻY MIEJSKIEJ W GDYNI
Nazwa: Forma prawna: Data rejestracji: Firma aktywna:
ZWIĄZEK ZAWODOWY PRACOWNIKÓW STRAŻY MIEJSKIEJ W GDYNI ZWIĄZEK ZAWODOWY 2006-12-19 tak
Ulica: Kod: Miasto: Gmina: Powiat: Województwo:
ZAKRĘT DO OKSYWIA 10 81-244 GDYNIA M. GDYNIA M. GDYNIA POMORSKIE
Telefon: Fax: Email: WWW:
(b/d) (b/d) (b/d) (b/d)
NIP: REGON: KRS:
(b/d) (b/d) 0000269630
KRS 0000269629 - STOWARZYSZENIE EKO-NAREW
Nazwa: Forma prawna: Data rejestracji: Firma aktywna:
STOWARZYSZENIE EKO-NAREW STOWARZYSZENIE 2006-12-12 tak
Ulica: Kod: Miasto: Gmina: Powiat: Województwo:
WILANOWSKA 22/10 00-422 WARSZAWA M.ST. WARSZAWA M.ST. WARSZAWA MAZOWIECKIE
Telefon: Fax: Email: WWW:
(b/d) (b/d) (b/d) (b/d)
NIP: REGON: KRS:
(b/d) (b/d) 0000269629
KRS 0000269628 - "AGROMAX" SP. Z O.O. W LIKWIDACJI
Nazwa: Forma prawna: Data rejestracji: Firma aktywna:
"AGROMAX" SP. Z O.O. W LIKWIDACJI SP. Z O.O. 2006-12-14 nie
Ulica: Kod: Miasto: Gmina: Powiat: Województwo:
NUSZKIEWICZA 3/8 31-422 KRAKÓW M. KRAKÓW M. KRAKÓW MAŁOPOLSKIE
Telefon: Fax: Email: WWW:
(b/d) (b/d) (b/d) (b/d)
NIP: REGON: KRS:
678-101-13-54 350837103 0000269628
KRS 0000269627 - ALPEX SP. Z O.O.
Nazwa: Forma prawna: Data rejestracji: Firma aktywna:
ALPEX SP. Z O.O. SP. Z O.O. 2006-12-12 tak
Ulica: Kod: Miasto: Gmina: Powiat: Województwo:
ŁĘCZESZYCE 120 05-622 ŁĘCZESZYCE BELSK DUŻY GRÓJECKI MAZOWIECKIE
Telefon: Fax: Email: WWW:
(48) 661-11-77 (b/d) (b/d) (b/d)
NIP: REGON: KRS:
797-194-74-15 140789878 0000269627
KRS 0000269626 - PRZEDSIĘBIORSTWO TRANSPORTOWO USŁUGOWE "WIGOMAR" WITOLD KICZOR, JACEK GOLA SP. J.
Nazwa: Forma prawna: Data rejestracji: Firma aktywna:
PRZEDSIĘBIORSTWO TRANSPORTOWO USŁUGOWE "WIGOMAR" WITOLD KICZOR, JACEK GOLA SP. J. SP. J. 2006-12-18 tak
Ulica: Kod: Miasto: Gmina: Powiat: Województwo:
JAGIELLOŃSKA 109 25-734 KIELCE M. KIELCE M. KIELCE ŚWIĘTOKRZYSKIE
Telefon: Fax: Email: WWW:
(60) 226-91-00 (b/d) (b/d) (b/d)
NIP: REGON: KRS:
(b/d) (b/d) 0000269626